Σχετικά με μας

Το Athens Synthesis Centre λειτουργεί στην Ελλάδα ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης 1. Παρέχει κυρίως εκπαίδευση στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία σε συνεργασία με αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης είναι εκδότης βιβλίων σχετικών με την προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία. Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο.

Από το 1998 διδάσκεται ο Διαλογισμός Αρχέγονου Ήχου των D. Chopra/D. Simon (www.chopra.com). Παράλληλα σε σεμινάρια διδάσκεται Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας Νου/Σώματος.

Διαλογισμός Αρχέγονου Ηχου